Galerija'2012

Valmieras spēles I kārta, 2012. gada 1. jūnijā

Sporta klubs Ašais 2018
Attēlu izmantošanu - saskaņot. 
SK Ašais sportistu attēlu un video izvietošana saskaņota ar jauniešu vecākiem!

 .