Galerija'2018

Ašie Tartu laboratorijā, 2018. gada 16. janvārī

Sporta klubs Ašais 2018
Attēlu izmantošanu - saskaņot. 
SK Ašais sportistu attēlu un video izvietošana saskaņota ar jauniešu vecākiem!

 .