Sens, tik sens bij' tas laiks!

Vecie labie Drabint.com laiku foto! Drabešu skolas sporta dzīve 2006 - 2016!

Sporta klubs Ašais 2018
Attēlu izmantošanu - saskaņot. 
SK Ašais sportistu attēlu un video izvietošana saskaņota ar jauniešu vecākiem!

 .