Galerija'2012

Valmieras spēļu II kārta, 2012. gada vasara

Sporta klubs Ašais 2018
Attēlu izmantošanu - saskaņot. 
SK Ašais sportistu attēlu un video izvietošana saskaņota ar jauniešu vecākiem!

 .